0 0

Каква е истината за метанолът

Назад
15/11/2018

Каква е истината за метанола?

Метанолът е токсично вещество и при силна концентрация в много малки количества може да доведе до сериозни увреждания. Концентрираното съдържание на метанол в състава на течностите за чистачки е смъртоносно при директно поглъщане. За това са и надписите върху продуктите.

metanol

Не трябва обаче да се подценява и рискът от натравяне при впръскване на течността по предния прозорец, когато изпаренията навлизат в купето. Вредният метанол може да попадне в организма през кожата при допир или при вдишване. Именно това е причината след дълъг път да се чувствате неразположени, отпаднали или дискомфортно. При честа употреба на метанолова течност за чистачки се наблюдава главоболие, световъртеж, гадене и повръщане, губене на зрение, увреждане на централната нервна система.

 Каква е безопасната алтернатива?

Етанолът, макар и малко по-скъп като продукт е адекватен заместител на метанола в продукти за размразяване поради ниската му температура на замръзване. Това е посочено и в доклада на Европейската агенция по химикали, с който се предлага ограничаването на метаноловите продукти. Етанолът, за разлика от метанола, не е токсичен и не причинява увреждане на органите. Единственото му опасно свойство е, че също е силно запалим, поради което единствената предупредителна пиктограма за опасност, която трябва да фигурира върху етаноловите течности за чистачки е пламъкът.

 etanolovi-technosti-za-chistachki

Tечностите за чистачки които предлагаме на HILBER, RAVENOL и MARENOL, са произведени на ЕТАНОЛОВА база и са безвредни за Вашето здраве!

Продуктите на HILBER, RAVENOL и MARENOL можете да намерите в автосервизна мрежа на AutoBOX express service, както и online на autobox.bg.

© Developed by CommerceLab