0 0

Синтетично срещу минерално масло!

Назад
05/10/2020

Мит: Няма разлика между синтетичното и минералното масло.
Реалност: Нека започнем с дефинирането на термините. Класификацията на моторните масла според състава на базовото масло се основава на неговия произход:
Синтетичните масла са тези базови масла, които се произвеждат или чрез директен химичен синтез или чрез комбинация от различни крекинг процеси на хидрогениране и последващи етапи на синтез.
Минералните масла са тези, получени в резултат на отделяне/разделяне, т.е. рафиниране и „облагородяване“ на нефта. Освен това има отделна категория частично синтетични (или полусинтетични) масла - те се получават чрез смесване на базови масла от различни видове.

❗️Изводът е, че колкото повече забъркана химия има при маслата, толкова по-качествен продукт се получава!

Основното предимство на синтетичното масло е неговата висока устойчивост на окисление. Факт е, че молекулите на синтетичното базово масло имат повече или по-малко сходна структура, молекулно тегло и следователно еднакви физикохимични свойства.
Съставът на минералното базово масло включва молекули от различни структури, а някои от тях са по-податливи на окисляване, отколкото примерно PAO (Polyalphaolifins). В резултат, въпреки наличието на антиоксидантни добавки във всички масла, минералните се окисляват по-интензивно, въпреки че запазват своите свойства.
Синтетичните масла имат по-широк температурен диапазон, по-стабилни са при нагряване и работят по-добре в студени условия. Те също запазват експлоатационните си свойства за по-дълго време и затова те се препоръчват особено в случаи на увеличени интервали на обслужване.

❗️Намерете голяма и разнообразна гама масла в www.autobox.bg

© Developed by CommerceLab