Гаранция на продуктите

Всички продукти, предлагани от Карио ООД разполагат с гаранция съгласно действащото законодателство и търговската политика на производителя.

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от Карио ООД, в която са упоменати:

  • адрес и телефон на оторизираните гаранционни сервизи,
  • указания за монтаж, експлоатация и безопасност,
  • условия за гаранция и предявяване на рекламации,
  • гаранционен срок на закупената стока.

Гаранцията е валидна в случаите на проявени фабрични дефекти, които са се проявили в определения гаранционен срок.

При уважение на предявената рекламация на клиента се предоставя нова стока, с гаранционен срок, допълващ остатъчния гаранционен срок от предишната.

Гаранцията е валидна само в случай, че се спазват условията и изискванията, описани в Гаранционната карта.

Гаранция на акумулаторите:

Продължителността на експлоатация на всяка една батерия зависи от зарядната система на автомобила, поради това в седемдневен срок след закупуването ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се извърши проверка на алтернатора на автомобила и заверка в оторизиран сервиз, посочен в Гаранционната карта. Тази проверка е безплатна. БЕЗ ТАЗИ ЗАВЕРКА ГАРАНЦИЯТА Е НЕВАЛИДНА! В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта се изисква валиден платежен документ, за да бъде уважена гаранцията.

Гаранцията за акумулаторите важи при следните условия:

I. Условия за гаранция

Гаранционният срок на акумулаторната батерия започва от датата на закупуване за следния период:

6 месеца за батерии, използвани в строителни машини, автомобили със специален режим на движение, СОТ, селскостопанска техника или таксиметрови автомобили, агрегати за ток, мотокари, каравани, оборудване за кемпери и други области с изявено циклично натоварване, както и за серия Deep Cycle и батерии с напрежение 6V.

За всички останали случаи е упоменат в описанието на всеки продукт, както и при покупка в гаранционната карта.

1.2 Гаранцията е валидна в случаите на проявени дефекти на материала или при производствени дефекти, които са се проявили в определения гаранционен период.

1.3 При уважение на предявената рекламация на клиента се предоставя нова акумулаторна батерия с гаранционен срок, допълващ остатъчния гаранционен срок от предишната акумулаторна батерия;

1.4 Гаранцията е валидна само в случай, че акумулаторната батерия се експлоатира правилно и са спазени изискванията от настоящата "Гаранционна карта" и приложената в нея "Инструкция за експлоатация".

1.5 Рекламация се разглежда в рамките на 30 календарни дни

1.6 Карио ООД не е длъжен да предоставя оборотни акумулатори

II. Ред и условия за приемане на рекламации:

2.1. Рекламация може да бъде предявена в оторизиран от "КАРИО" ООД сервиз при представяне на:

2.2 Гаранционна карта, попълнена при закупуване от продавача и заверена в оторизиран сервиз.

2.3 Да се предостави документ, удостоверяващ датата на покупка - фискален бон или фактура.

2.4 В случай че е необходимо ползване на куриер, разходите по куриера са за сметка на купувача/предявяващия рекламация и в двете посоки.

III. Рекламации не се приемат в случаите, при които:

3.1 Липсват необходимите документи - Гаранционна карта, фискален бон или фактура;

3.2 Гаранционната карта е неправилно попълнена или има корекции;

3.3 Липсва заверка от оторизиран от "КАРИО" ООД сервиз;

3.4 Извършено е неправилно свързване, монтаж или експлоатация;

3.5 Неизправност на зареждащото устройство;

3.6 Не е спазвана "Инструкция за експлоатация", приложена към "Гаранционната карта";

3.7 Неправилно избрана акумулаторна батерия, съгласно препоръките на завода производител на съответната марка автомобил

3.8 Нарушен външен вид:

- издута или спукана кутия;

- следи от удар, падане или вдлъбнатини;

- стопени или механично повредени клеми;

- следи от изгаряния или топлинни деформации по кутията; предизвикани от неправилен монтаж и експлоатация, както и поради опити за извършване на ремонтна дейност;

- мътен електролит, в следствие на презареждане на батерията

3.9 Акумулаторната батерия е дълбоко разредена и електролитът е замръзвал;

3.10 Акумулаторната батерия е експлоатирана не по предназначение.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.

Безплатна доставка

до обект на AutoBOX

Гарантиран произход

на повече от 3000 стоки

Покупка на изплащане

Бързо и лесно онлайн
viber messenger