Как се произвеждат моторните масла?

Дата: 24.01.2018
Сподели:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МОТОРНИ МАСЛА

Основните функции на моторните масла са ясни. Те смазват, предпазват от триене на металните части и осигуряват ефективна защита на двигателя.
Но днес искаме да споделим с Вас малко интересна информация затова как се създават моторните масла.
На първо място имаме изискването на пазара, следва развитието на базовите масла и избор на пакета добавки, задължителни и многобройни лабораторни тестове, последвани веднага от изпитвателни тестове и полеви опити, след което идва най-важната част – реализация на пазара.

• Базови масла - Чрез процеси на дестилация и рафиниране и други специфични процеси от суровия нефт се извличат базови масла, които са основа за разработка на смазочни продукти. Базовите масла се различават по между си по вискозитет, химичен състав и други свойства. Базовото масло е основата на маслата, готово за смесване, но още без добавки.

Дестилация: Физическо разделяне на суровия нефт според точката на кипене.
Рафиниране: Химична или физична обработка на дестилатите за подобряване на техните свойства и качества.

 Технология за извличане на базови масла

Процесите на обработка са следните:

• Изходен продукт – Суров нефт.
• Физично разделяне. Атмосферна/Вакуумна дестилация – Дестилати.
• Химична трансформация. Крекинг /Екстракция/Хидриране – Рафинати.
• Легиране/ Пакет добавки според класификационни нива – Смазочни материали.

 Продукти от суров нефт

• Любопитно! Защо съдържанието на сяра е от важно значение?

Тъй като серните компоненти в повечето случаи са податливи на реакции, то съдържанието на сяра в базовите масла може да се разглежда като индикатор за оксидационна стабилност.
Колкото по-високо е съдържанието на сяра, толкова по-ниска е стабилността на оксидация.
В автомобилостроенето се използват елементи, детайли и конструкции, които в резултат от високото съдържание на сяра могат да бъдат увредени (напр. катализаторите). Вследствие на това, за моторните масла от най-ново поколение, са определени допустими стойности за съдържанието на сяра.

Състав от химични елементи
Следствието на производственият процес при маслата е:

Обща класификация/деление на моторните масла.

Минерални масла – базови масла + пакет добавки
Полусинтетични масла – минерални масла + масла получени от синтез ( синтетична база ) + пакет добавки
Синтетични масла – масло получено чрез хидрокрекинг + полиалфаолефини ( PAO ) + пакет добавки

Още новини

Знаете ли че?

Знаете ли че?

Ако шофирате по-рядко, маслото трябва да се сменя по-често.

Защо да изберем всесезонните гуми?

Защо да изберем всесезонните гуми?

С напредването на технологията в производството на гуми и постоянно затоплящият се климат, всесезонните гуми стават все по-предпочитан и финансово по-изгоден вариант, спрямо моно сезонните такива – летни, или зимни.


viber messenger