ПРИСАДКИТЕ В МОТОРНИТЕ МАСЛА

Дата: 10.05.2017
Сподели:

ПРИСАДКИТЕ В МОТОРНИТЕ МАСЛА

Знаете ли че, базовите масла сами по себе си не са достатъчни, за да покрият изискванията към моторните масла? Поради тази причина в производственият процес към смазочните продукти се добавят присадки с цел придаване или подобряване на определени качества или за да бъдат подтиснати определени нежелани ефекти.

Приблизителен състав на моторното масло: 

78% базово масло  

10% подобрители на вискозитетния индекс (подобрява течливостта)

 5% дисперсанти (задържат замърсените частици)

3% детергенти (активни вещества, които почистват двигателя)

1% за защита против износване и задиране

3% други (антиоксиданти, антиокислители, антипенни, деемулгиращи).

 Добавки в моторните масла

Видове присадки в моторните масла:

Вискозитетно-индексни присадки - ролята на тези присадки е подобряване на вискозитетния индекс. Благодарение на тях стана възможно да се реализира идеята за производство на всесезонните масла, осигуряващи нормалната работа на двигателя при различни температури.

Антикорозионни и антиокислителни присадки - всички моторни масла се употребяват в условията на повишена температура и активно окислително влияние на кислорода и ако маслата не притежават необходимата устойчивост към това влияние, за кратко време те стават негодни за смазване. За осигуряване на тази по-добра устойчивост се използват антиокислителните присадки.

Детергентно-диспергиращи присадки- при работа на двигателя в него непрекъснато се засмуква въздух, а с него прониква прах и други примеси. При изгарянето дори и на най-подходящата горивна смес се получават твърди продукти. Всички те трябва непрекъснато да се отстраняват и тази функция сe изпълнява от маслото. Способността на маслото да поддържа неразтворимите вещества във фино диспергирано състояние се нарича диспергираща способност. Базовите масла обикновено нямат добри детергентно-диспергиращи свойства. Затова към тях се прибавят тези специални присадки, които подобряват миещата способност на моторните масла.

Противоизносни и противозадирни присадки - базовите масла, получени от различните видове нефт, след очистване нямат еднакви смазочни свойства. За да се повиши смазочната им способност към тях се прибавят присадки, които при високи натоварвания на двигателя и високи температури на триещите се повърхности, създават непрекъснат маслен филм. Той допринася за намаляване интензивността на износване и предотвратява задирането.

Антипенни присадки - в процеса на работа, маслото е подложено на интензивно разбъркване. При пропуски в уплътненията, в маслото може да попадне въздух. При тези условия, ако маслото има лоши антипенни свойства, то картерът може да се запълни с маслено-въздушна смес. В резултат на това масленият филм може да бъде нарушен и да се стигне до задиране или дори до заваряване на триещите се повърхности. За да бъдат избегнати подобни случаи по време на експлоатация на маслото, то в него се добавят антипенни присадки, ролята на които е да разрушават образувалата се в маслото пяна още в зародиш и да спомагат за ускорено отстраняване на попадналия в маслото въздух.

Деемулгиращи присадки - по време на експлоатация, в маслото може да попадне вода от въздуха, от горивния процес, от пропуски в уплътненията. Водата е изключително нежелан замърсител, тъй като може да доведе до разрушаване на някои от използваните добавки. Именно по тази причина се налага добавянето на деемулгиращи присадки, които съдействат за бързото отделяне на случайно попадналата в маслото вода.

Производители на присадки:

В световен мащаб, почти 90% от потреблението на присадки се покрива от четиримата най-големи производителя - Chevron, Lubrizol, Infineum, Afton.

 Производители на присадки

Много важно е да знаем, че високачествените масла с високо съдържание на присадки имат своята цена и добавена стойност!

Според различното качество на маслата пропорционалното количество на добавките е от 5 до 25%. Катопример - синтетичните масла на Premium Brand HILBERа именно цялата серия HILBER SPORT съдържат максималнoто количество присадки!

Купувайки моторните масла HILBER 100% Made in Germany, в нашите сервизи AutoBOX Express Service Вие със сигурност купувате 100% качество, като сте 100% спокойни за състоянието на Вашия двигател.

 

Още новини

Знаете ли че?

Знаете ли че?

Ако шофирате по-рядко, маслото трябва да се сменя по-често.

Защо да изберем всесезонните гуми?

Защо да изберем всесезонните гуми?

С напредването на технологията в производството на гуми и постоянно затоплящият се климат, всесезонните гуми стават все по-предпочитан и финансово по-изгоден вариант, спрямо моно сезонните такива – летни, или зимни.


viber messenger