Спирачна течност - какво трябва да знаем за нея?

Дата: 07.03.2018
Сподели:

Автомобилните спирачни системи са изключително важни хидравлични системи, работещи при много тежки условия и функцията на спирачните течности е защитата от корозия и смазването на компонентите на спирачната уредба. По време на спиране, чрез създаденото налягане спирачната течност прехвърля силите на педала върху спирачните дискове, тоест основното й предназначение е предаването на енергията от главния спирачен цилиндър към цилиндрите на колелата, които притискат спирачните накладки към спирачните дискове или барабани.

За да се гарантира тяхната оптимална работа, спирачните течности трябва да отговарят на съществени изисквания, най-важните от които са:

- Подходящ визкозитет и течливост при ниски температури. Течността не трябва нито да замръзва при температури под нулата, нито да се сгъстява или завира при големи горещини, високи работни температури и повишено натоварване.

- Термична устойчивост и окислителна стабилност.

- Да не допускат образуване на пяна; да запазват експлоатационните параметри при проникване на вода.

- Да са съвместими с уплътненията, да осигуряват перфектно смазване и да предпазват от корозия на металните части.

- Температурата на кипене на спирачната течност е най-важният показател.

"Суха" точка на кипене е температурата, при която спирачната течност започва да кипи, когато няма налична вода в системата.

"Мокра" точка на кипене е температурата, при която спирачната течност започва да кипи, при наличие на вода в системата, възлизащо на 3% от общия и обем.

Съвременните спирачни течности представляват смеси на различни етери с нискомолекулни полимери, към които са добавени пакети антикорозионни и антиокислителни присадки. В зависимост от техническите си показатели по стандарта DOT (Departament of Transportation – Транспортна инспекция на САЩ) спирачните течности се разделят в три класа: DOT3, DOT4 и DOT5 / DOT5.1.

- Течностите от клас DOT3 са предназначени за експлоатация в не особено натоварени спирачни системи на автомобили, използват се от сравнително по-бавни/остарели автомобили с дискови и/или барабанни изпълнителни механизми.

- Спирачните течности клас DOT4 са предназначени за работа в съвременните автомобили с повишени динамични качества. Към настоящият момент е най-използваният вид спирачна течност.

- Спирачните течности от клас DOT5 и DOT5.1 се използват в най-съвременните автомобили, експлоатирани при тежки режими на работа и с интензивни спирания, по време на които в спирачната система на автомобила възникват повишени динамични и температурни натоварвания.

Минималната точка на кипене, спрямо тези разделения е следната за различните течности:

"Суха" точка на кипене / "Мокра" точка на кипене

DOT 3    205º C / 140º C

DOT 4    230º C / 155º C

DOT 5    260º C / 180º C

DOT 5.1 270º C / 190º C

Спирачните течности трябва да отговарят на изискванията на спецификация SАЕ J 1703 или на по-популярната FMVSS 116 DOT 3/4/5/ 5.1.

Нормалният срок за експлоатация на всяка спирачна течност е от две до три години, винаги в зависимост от препоръките на производителя. Препоръчително е обаче да я сменяте на всеки две години, за по-голяма сигурност. Не използвайте спирачна течност от вече отворена бутилка, за която не си спомняте кога е отворена. Никога не използвайте отново стара спирачна течност! 

При всяка смяна на течността промивайте изцяло спирачната система, за да я предпазите от корозия, независимо от типа спирачна течност, която ползвате.

В нашите сервизи AutoBOX express service може да намерите спирачни течности от всички видове, като нашите търговци ще подскажат кой е правилния избор за Вашия автомобил! Пътувайте уверено и безопасно!

Още новини

Знаете ли че?

Знаете ли че?

Ако шофирате по-рядко, маслото трябва да се сменя по-често.

Защо да изберем всесезонните гуми?

Защо да изберем всесезонните гуми?

С напредването на технологията в производството на гуми и постоянно затоплящият се климат, всесезонните гуми стават все по-предпочитан и финансово по-изгоден вариант, спрямо моно сезонните такива – летни, или зимни.


viber messenger