Важно за антифризите!

Дата: 13.09.2017
Сподели:

Охлаждащите течности са топлоносители в топлобменните системи или иначе казано, предназначението им е да охлаждат нагретите части на двигателя до степен, която осигурява функционална годност и експлотационна надежност. За да се осъществява ефикасно охлаждане, течността трябва да има голяма специфична топлина, т.е. да поема голямо количество топлина във възможно най-малък обем. В това отношение с най-добри възможности е водата. За съжаление, водата като охлаждаща течност има два недостатъка : кипи при 100 градуса и замръзва при 0 градуса, като при замръзване увеличава обема си с 10%, а това може да разруши частите.

Какво представляват антифризите HILBER C11, C12, C12+, C13, C40 ?

Свръхкачествени охлаждащи течности от последно поколение, разработена на базата на етиленгликол и революционни добавки, несъдържащи борати, фосфати, бензоати, нитрити и силикати. Всички продукти HILBER са разработени само с най-качествени суровини произведени от BASF. Те осигуряватсвръхзащита против замръзване и прегряване, както и защита срещу всички форми на корозия на различните материали, изграждащи двигателя. Особено подходящи са за високотехнологични двигатели, за които предпазването на алуминиевите детайли от високотемпературна корозия е изключително важно. Осигуряват удължен срок на експлоатация.

Какво представлява антифриз MARENOL ?

Изключителен антифриз, който е оптимална композиция на етиленгликол и уникален комплекс присадки.Основната задача на добавките е да предотврати образуването на огнища на корозия, да блокират тяхното увеличение, ако съществуват такива и неутрализация на отрицателното им въздействие. Другата важна задача е предпазването на гумените уплътнения на охлаждителната система от изсъхване, напуквания и течове. Пакетът добавки подобрява температурните свойства на антифриза, позволява да се повиши топлопроводимостта и да се избягва възникването на горещи участъци в охладителната система .

Защо е изключително важно ползването на качествен антифриз ?

Все още в България битува твърде повърхностното и небрежно мнение за антифриза като продукт. Охлаждащата течност представлява една от основните течности на автомобила, наред с моторното масло, спирачната течност и горивото! Небрежното отношение към антифриза е обусловено от недооценка или неразбиране на неговото значение. Пагубните последствия от ползването на некачествен антифриз като правило не се проявяват веднага, а след година или две от започване на използването му. И не всеки специалист може да разбере, че причината за проблема възникнал в автомобила е именно некачествения антифриз. В условията на свободна конкуренция лавиците на магазини, сервизи и бензиностанции са отрупани с бутилки с лъскави етикети наименуващи своя продукт антифриз. Чието често единствено конкурентно предимство е ниската цена. А именно тази ниска цена би трябвало да внуши опасения на собственика на автомобила, като го накара да си зададе някой въпроси. И най-важния е :

Какво причинява на автомобила некачествения антифриз ?

1. Прегряване. Охлаждащата течност изпълнява основната функция в работата на автомобила – охлаждане на двигателя и допълнителна функция – отопляне на купето. Течността поема примерно една трета от топлината, която се отделя в двигателя при изгаряне на горивото. Оптималната работна температура на двигателя е 85 – 90 °C . Ако по каквато и да е причина в охлаждащата система е намалена ефективността на поемането на топлината, започва процес на прегряване, който увеличава разхода на гориво и намалява мощността на двигателя. Ако двигателя в нормален режим постоянно прегрява това означава, че в охладителната система са се появили сериозни болести . Ако не се вземат незабавни мерки е възможно срокът на служба на двигателя да се намали 2-3 пъти. Прегряването на двигателя в по-голямата част от случаите е предизвикано именно от некачествен антифриз и дефектите, които той предизвиква!

2. Корозия. Най-често срещаният дефект, който се свързва с антифризите е корозията на металите, с които антифриза контактува. Корозионният слой (ръждата) по стените на канала на двигателя и радиатора се превръща в изолатор на топлина, тъй като топлообмена му е примерно 50 пъти по-малко от този на метала. Тогава възниква следната причинно-следствена връзка: двигателя по-трудно отдава топлината, радиатора по-трудно я приема, двигателя прегрява, антифриза прегрява, отвода на топлинната енергия ще протича при повишени температури. Всичко това води до намаляване на скоростта на движение на антифриза, намаляване на топлообмена и допълнително прегряване. Прегряването и неравномерното топлинно разширение на цилиндрите, предизвикано от корозията води до деформация на маслените пръстени. Вследствие на което моторното масло може да попадне в изгорелите газове, а съответно тези изгорели газове в маслото.

* Некачественият антифриз може да стане причина за почерняването и ускорено изгаряне на моторното масло.

Заради корозирали (ръждиви) частици намиращи се в антифриза може да доведе до задръстване на термостата, може да се разруши ротора на помпата, да протече (разхерметизира)лагера на помпата, да се замърси радиатора и дори каналите на двигателя. В най-крайни случаи (които уви не са рядкост за България !) корозията буквално изяждарадиатора до дупки, както и главата на блока на цилиндъра. Затова веднага щом забележите в разширителния съд на вашия автомобил ръждива мътилка веднага сменяйте антифриза и промийте охладителната система.

 корозирал блок на двигателя

Рис.1 Корозионният слой на повърхността на каналите възпрепятства поемането на топлината и довежда до прегряване на двигателя.

3. Утайки. Следващият дефект свързан с антифризите е образуването на утайки (неразтворими частици) от самия антифриз. Най-опасни в това отношение са антифризите с високо съдържание на силикат. Тези силикати се утаяват на повърхността на металите във вид на неразтворим слой, което също и като слоя ръжда довежда до прегряване на двигателя.

 замърсен и чист

Рис.2 Разрез на радиатор, замърсен със силикатни утайки ( вляво). Отдясно е чист радиатор, където е използван качествен антифриз.

 

4. Кавитация. Още един сериозен дефект е кавитационата ерозия, или накратко кавитацията. Физическото явление е образуването и разпадането на мехурчета пара в течността, която се намира в състояние близко до кипене. Това явление може да наблюдава всеки при завиране на вода примерно в чайник. Може дори и да се чуе свиренетона чайника – това е звука на разпадането на мехурчетата. Когато охлаждащата течност вече не може да следва вибрациите на стената на цилиндъра, се получава моментно откъсване на водния филм от цилиндровата втулка. Във възникващата при това зона на подналягане се образуват микроскопични мехурчета пара, които при обратната вибрация на стената на цилиндъра се спукват. Водата, изтласкана от мехурчетата при спукването им, се блъска силно в повърхността на цилиндъра. Енергията от ударите избива най-малките частички от повърхността на цилиндъра. С течение на времето така се образуват истински отвори. Особеност на кавитацията е, че тези отвори се разширяват в дълбочина/навътреи така се образуват дупки в материала.

 Кавитация

Рис. 3 Кавитация „е изяла до дупки„ втулките (гилзите) на двигател Renault, като довежда до намаляването на техния експлоатационен живот от четири пъти. Използване на некачествена охладителна течност.

 Помпа на двигател Cummins

Рис. 4 Кавитация на работното колело на помпата – 1. началото на кавитация - 2. кавитацията "е изяла" колелото изцяло. Помпа на двигател Cummins, отново е ползвана съмнителна охладителна течност.

 

За да предовратите подобни проблеми, за да защитите двигателя, за да сте спокойни и сигурни за автомобила си, не се колебайте и посетете най-близкия сервиз AutoBOX Express service къдете ще ви предложат нашите изключително качествени антифризи и зимни течности.

Още новини

Знаете ли че?

Знаете ли че?

Ако шофирате по-рядко, маслото трябва да се сменя по-често.

Защо да изберем всесезонните гуми?

Защо да изберем всесезонните гуми?

С напредването на технологията в производството на гуми и постоянно затоплящият се климат, всесезонните гуми стават все по-предпочитан и финансово по-изгоден вариант, спрямо моно сезонните такива – летни, или зимни.


viber messenger