0 0

Двигателно масло

Намери своето масло RAVENOL

 

Сортирай по: Покажи по: Изглед:
1 2 3 4 5
Върни се горе
Сортирай по: Покажи по: Изглед:
1 2 3 4 5

Двигателно масло

Двигателното масло е от изключително значение за всеки един автомобил и е водещ

Двигателно масло от AutoBOX
Двигателно масло - топ масло
фактор за нормалната и безаварийна работа на двигателя. Най-съществената роля на маслото е да смазва движещите се части на двигателя, за да се намали вътрешното триене и да се намали консумацията на гориво. Всяко превозно средство, в зависимост от модела и производителя, има различни критерии и параметри за смяна на двигателното масло, но независимо от това, неговата своевременна замяна е от основно значение.

Нередовната смяна на двигателното масло може да доведе до множество проблеми, сред които се нарежда и износването на двигателя. Динамичният ни начин на живот несъмнено се отразява и върху автомобилите и тяхното натоварване, което от своя страна води до изменение на качествата на двигателното масло. Стареенето и замърсяването на маслото се получава в резултат на процесите в двигателя, които значително повишават температурата, както и възможността от попадане на гориво, вода или сажди в двигателното масло и други.

Значението и ролята на двигателното масло в безпроблемната работа на двигателя предопределят нуждата от избора на най-подходящо за всеки модел автомобил, както и неговата поддръжка и смяна. Важно е да се знае, че изборът на подходящото за автомобила двигателно масло е препоръчано само и единствено от производителя на двигателя. Търговците на двигателни масла препоръчват и подпомагат правилния избор.

 

Какво представлява двигателното масло?

Двигателното масло, известно още като моторно масло, е смес от базово масло и различен

Двигателно масло от AutoBOX
Двигателно масло - качествено масло
основен пакет добавки. Чрез дестилация и рафиниране на суровия нефт се добиват базовите масла за смазочните материали. Добавките са съответно подобрителите на различните показатели на двигателното масло. В зависимост от вида масло, както и от характеристиките му, то се използва за различни превозни средства.

         Приблизителен състав на двигателното масло:

  • 78%  базово масло
  • 10% подобрители на вискозитетния индекс (подобрява течливостта)
  • 5% дисперсанти (задържат  замърсените частици)     
  • 3% детергенти (активни вещества, които почистват двигателя)
  • 1% за защита против износване и задиране
  • 3% други (антиоксиданти, антиокислители, антипенни, деемулгиращи).

 

Характеристики и класификации на двигателното масло

Основната задача, която двигателното масло трябва да изпълнява е да не се допуска триене между металните елементи в двигателя. Когато дойде време да избирате двигателно масло, трябва да вземете под внимание два основни критерия – вискозитетния клас и експлоатационното ниво, които са посочени в инструкциите на всеки модел и марка автомобил.

Вискозитетът на двигателното масло показва неговата течливост. Обяснено просто, това е способността на двигателното масло да се разпредели и задържи по всички метални повърхности в двигателя, като междувременно запазва своите свойства и плътност. Важно е да знаете, че вискозитетът е величината, която най-лесно се променя в зависимост от температурата в двигателя.

Асоциацията на автомобилните инженери (SAE) е разработила специална класификация на двигателните масла въз основа на техния вискозитет. Основната ѝ цел е да описва разбираемо за всеки вискозитета на маслото, в зависимост от различните температури по време на работата на двигателя.

 

Какво означават обозначените на етикета цифри на вискозитета на двигателното масло?

Обозначенията, според класификацията на SAE, се състоят от числа, разделени от буквата W и тире.

Двигателно масло от AutoBOX
Двигателно масло - разгледайте сайта ни

За да го обясним, нека разгледаме един пример. Имаме двигателно масло с обозначения SAE 10W-40. Първата стойност на маслото обозначава нискотемпературният вискозитет. W-winter, зимен индекс. Това е най-ниската температура, при която маслото запазва свойствата си и позволява нормална работа, без да се допуска триене метал в метал. За да изчислите тази температура, трябва да извадите числото 40 от стойността, която се намира пред буквата W. В нашия случай, това ще бъде -30 градуса ( 10 – 40 = -30 градуса). Важно е да запомните, че колкото по-ниска е първата стойност на двигателното масло (в нашия пример 10), толкова по-течливо е при ниски температури, което го прави подходящо за зимни условия. Тази стойност не влияе по никакъв начин на работата на вече загрелия двигател.

След буквата W е втората стойност (в нашия случай 40), която показва високотемпературния вискозитет. Това число, всъщност, е сборен показател, който показва минималния и максимален вискозитет на маслото при работни температури на двигателя: 100 – 150 °С. Колкото по-голяма е втората стойност на двигателното масло, толкова е по-висок самия вискозитет на двигателното масло. Ако при студеното време е нужно двигателното масло да бъде по-подвижно/течливо заради ниските температури, то при високите е обратното. Тук вече течливостта на двигателното масло не е толкова желателна, защото така или иначе всяко горещо масло е лесно подвижно в двигателя. Разбира се, при избора на двигателно масло е препоръчително да се ръководите от упътването на Вашия автомобил.

Индекс на вискозитета на двигателните масла

Освен вискозитета, при избирането на подходящо двигателно масло за Вашия автомобил трябва да вземете под внимание и още един важен показател – Индекс на вискозитета. Тази стойност показва изменението на вискозитета при различните температури в двигателя. За разлика от вискозитета, тук няма определена зависимост, която да определя стойността на индекса, а той е просто цифра. Колкото по-голяма е стойността на индекса на вискозитета на двигателните масла, толкова по-голям е температурният диапазон, който осигурява работоспособността на двигателя. Обяснено по-просто, колкото тази цифра е по-голяма, толкова поведението на двигателното маслото е по-добро.

 

Класификация на двигателните масла според Американския петролен институт

Освен класификацията Асоциацията на автомобилните инженери (SAE) съществуват и още няколко, сред които е и тази на Американския петролен институт – API, American petroleum institute.Тя разделя двигателните масла в зависимост от типа двигател, за който ще се използват. Двигателните масла, предназначени за бензинови автомобили, се означават с буквата S, тези за дизелови коли носят буквата C, а буквата след нея опеределя експлоатационното ниво.

– за бензинови двигатели ( с буквата “S” - SG ; SL ; SN…)

– за дизелови двигатели (с буквата “C” - CF ; CG-4 ; CI-4)

Всяка категория има различни експлоатационни нива, които се обозначават с буква от английската азбука, разположена след основната буква, показваща типа двигател (например SL; SN ; CF ; CI-4). Тези нива са свързани с годината на въвеждането им, като е важно, че всяко следващо ниво замества предишното. При избирането на двигателни масла се загледайте в тази буква, защото колкото по-назад се намира в азбуката, толкова по-висок е класа на маслото.

 

Класификация на двигателните масла според Асоциацията на Европейските Автомобилни Производители

Двигателно масло от AutoBOX
Двигателно масло - купете си
от Autobox
На територията на Европа важи класификацията на Association des Constructeurs Européens d’Automobiles/ Асоциацията на Европейските Автомобилни Производители или ACEA, която следи по-внимателно качеството на двигателните масла и побишава минималните експлоатационни изисквания към тях. Според нея, двигателните масла се делят на три основни групи или класа:

   -   За леки и лекотоварни автомобили с бензинови или дизелови двигатели;

   -   За леки и лекотоварни автомобили с бензинови или дизелови двигатели, които имат система за обработване на изгорелите газове (катализатор);

   -   За тежкотоварни автомобили с дизелови двигатели.

Класификацията предвижда възможността за добавяне на допълнителни класове. В рамките на гореизброените три групи, съществуват категории, които показват различни изисквания за изпълнение.

Класове

A/B – за леки и лекотоварни автомобили с бензинови или дизелови двигатели

C – за леки и лекотоварниавтомобили с бензинови или дизелови двигатели, снабдени със системи за обработване на изгорелите газове (катализатори) – DPF, SCR, TWC

Е – за тежкотоварни автомобили с дизелови двигатели

 

Видове двигателни масла

Според начина на производство, двигателните масла се делят на минерални, синтетични, полусинтетични.

Минерално двигателно масло

Този тип двигателно масло се произвеждат директно чрез дестилация и рафиниране на нефт. В състава си, то съдържа смес от разнообразни въглеводороди. Качеството и състава на минералното двигателно масло силно се влияе от нефта и съответно извлечените базови масла, от които се произвежда, както и от условията на получаване. При минералните двигателни масла, базовото масло, заедно с подобрителите са изработени изцяло от петролни продукти.

Синтетично двигателно масло

Синтетичните двигателни масла са получени в лаборатория, изцяло по химичен път, чрез разграждане на молекулите съставящи различни субстанции, които след това се рекомбинират с индивидуални атоми, като се създават нови синтетични молекули. Поради химичното си производство, както и разнообразния състав, синтетичните двигателни масла са по-устойчиви на високи температури, имат почти нулева изпаряемост, по-висока пламна температура и други предимства пред минералните двигателни масла.

Полусинтетично двигателно масло

Полусинтетичното двигателно масло представлява комбинация между минералните и синтетичните двигателни масла. Тяхното производство е комбинирано на основата на базовото минерално двигателно масло, като подобрителите, които се използват, са произведени от синтетични суровини. Тези продукти са изчистени напълно от недостатъците на минералното масло  и предлагат оптимално съотношение между качество и цена.

Независимо дали ще изберете минерално, полусинтетично или синтетично двигателно масло, ние Ви съветваме да заложите на качеството на продуктите, произведени от надежден и проверен производител. Нискокачественото и необосновано евтино двигателно масло може да намали драстично капацитета на двигателя и да доведе до много други непредвидени главоболия и ремонти на двигателя

Важно е да се знае, че качественото двигателно масло, дори и малко по-скъпо, излиза много по-евтино от ремонт на двигателя или изцяло нов двигател.

 

Двигателни масла от AutoBOX

Ние Ви предлагаме голям избор от висококачествени синтетични, полусинтетични и минерални двигателни масла, подходящи за различните изисквания на бензиновия и дизелов двигател, както и марката и модела на автомобила, мотоциклета или тежкотоварното превозно средство.

Двигателни масла HILBER, Premium Quality, Made in Germany

Двигателно масло от AutoBOX
Двигателно масло - Качествени продукти
Висококачествените двигателни масла и продукти HILBER се произвеждат в свръхмодерния завод намиращ се в град Анкум, северна Германия от компанията MITAN Mineralöl GmbH. Фирмата е част от концерна H. Schröer- Dreesman, един от най-големите производители на течни горива и петролни продукти. Фактическото производство на всички масла HILBER се извършва в една от най-старите рафинерии в Залцберген, Германия – H&R ChemPharm. Целият производствен процес и лабораторните тестове се извършва под непрекъснато наблюдение и контрол на технолозите и специалистите на MITAN.  Производствените формули на двигателните масла са модерни, разработени за да отговорят на непрекъснато променящите се изисквания на съвременното автомобилопроизводство.

Произвежданите продукти от HILBER покриват и надвишават спецификациите на водещите автомобилопроизводители. Марката HILBER присъства на българския пазар от 2010 г. като с годините е все по-разпознаваема и търсена от клиентите, именно заради безкомпромисното качество на всички продукти на HILBER. Предлагаме разнообразна гама от синтетични, полусинтетични, минерални двигателни масла, ATF течности и трансмисионни масла, индустриални масла, антифризи и течности подходящи за леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобили, селскостопанска и строителна техника и много други.

 

Двигателни масла COFRAN, Made in France

Двигателно масло от AutoBOX
Двигателно масло - грижа за двигателя
От юли 2017 г. можете да намерите и на българския пазар пълната гама на европейския производител COFRAN. Френската компания е доказан производител на двигателни масла с дългогодишен опит. Те са предпочитани продукти от редица компании, които се занимават с мащабни строителни и инфраструктурни обекти в целия свят. Производството на продуктите COFRAN се осъществява в покрайнините на Париж, Франция, като годишното производство е над 40.000 тона. Продуктите COFRAN се произвеждат по над 250 различни производствени формули, от над 200 различни суровини. Гамата продукти и двигателни масла на COFRAN е изключително разнообразна. Производителят предлага синтетични, полусинтетични, високотехнологични минерални масла, голям избор на ATF течности и трансмисионни масла. Важно е да се знае, че голяма част от продуктите имат действителни OEM одобрения и препоръки на производителя, като гамата COFRAN включва най-ново поколение двигателни масла с изключително висок вискозитетен индекс, който позволява значително увеличение на интервалите за смяна на масла и гарантирано увеличава живота на двигателя.

 

Двигателни масла ARAL, Alles Super, Made in Germany

Двигателно масло от AutoBOX
Двигателно масло - топ продукт
Двигателните масла на ARAL се произвеждат по най-иновативни технологии базирани на 100 годишния опит на компанията. Производителят непрекъснато подобрява производствените си формули, за да може своевременно да отговаря на нарастващите изисквания на производителите на автомобили, камиони, селскостопанска, строителна техника и машини за индустрията. Високото качество, както и иновациите и собствени разработки, превръщат ARAL във водеща марка в света. Иновативната формула на ARAL - XMF® е модерна производствена технология, която осигурява по-дълъг живот на двигателя. Формулата допринася за намаляване отлагането на нагара най-малко с 30%, а сгъстяването на маслото най-малко с 25%, което от своя страна води до по-чист двигател с по-дълъг период на експлоатация. Думата ARAL е известна на 98% от населението на Германия. Синият диамант, логото на компанията, се разпознава от пръв поглед. Този имидж е завоюван в продължение на десетилетия, като символ на уникално качество, иновации и отлично обслужване.

 

Двигателни масла FERA, Made in Italy

Двигателно масло от AutoBOX
Двигателно масло - купете от нас
Двигателните масла FERA се произвеждат в Италия и присъстват на българския пазар от юли 2017 г. Продуктите FERA са произведени от италианската компания RAMOIL GROUP, която се намира в CASALNUOVO (NA), Италия. Фактическото производство се извършва в рафинерията на фирмата, като общият производствен капацитет е над 180 000 тона различни смазочни продукти. Рафинерията на RAMOIL функционира от 1963г. Рафинерията предлага на всички свои клиенти над 50 години опит в изработването на качествени продукти. Гамата на FERA е изключително разнообразна, включваща различни видове двигателни масла за леки, тежконатоварени двигатели, 2Т двигатели, масла за селскостопански и строителни машини, хидравлични масла. Всички продукти FERA фактически се произвеждат в самата рафинерия, изследват се в собствената им лаборатория, пакетират се в завода на компанията, която разполага и с огромни складови площи за съхранение на наливна и опакована продукция.

  

Доверете се на качеството на двигателните масла, които AutoBOX Ви предлага. При нас можете не само да откриете най-дорите продукти на пазара, но и лесно и удобно да си запишете час за посещение в сервиз на AutoBOX, на удобно за Вас място, където да смените Вашето двигателно масло!

 

Двигателно масло
Какво представлява двигателното масло?
Характеристики и класификации на двигателното масло
Класификация на двигателните масла според Американския петролен институт
Класификация на двигателните масла според Асоциацията на Европейските Автомобилни Производители
Видове двигателни масла
Двигателни масла от AutoBOX