0 0

Гаранция на продуктите

Всички продукти, предлагани от Карио ООД разполагат с гаранция съгласно действащото законодателство и търговската политика на производителя.

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от Карио ООД, в която са упоменати:

-       адрес и телефон на оторизираните гаранционни сервизи,

-       указания за монтаж, експлоатация и безопасност,

-       условия за гаранция и предявяване на рекламации,

-       гаранционен срок на закупената стока.

Гаранцията е валидна в случаите на проявени фабрични дефекти, които са се проявили в определения гаранционен срок.

При уважение на предявената рекламация на клиента се предоставя нова стока, с гаранционен срок, допълващ остатъчния гаранционен срок от предишната.

Гаранцията е валидна само в случай, че се спазват условията и изискванията, описани в Гаранционната карта.

*Забележка: Гаранцията за акумулатори важат следните условия: Продължителността на експлоатация на батерията зависи от зарядната система на автомобила, поради това в седемдневен срок след закупуването ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се извърши проверка на алтернатора на автомобила и заверка в оторизиран сервиз, посочен в Гаранционната карта. Тази проверка е безплатна. БЕЗ ТАЗИ ЗАВЕРКА ГАРАНЦИЯТА Е НЕВАЛИДНА! В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта се изисква валиден платежет документ, за да бъде уважена гаранцията.

 

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.