0 0

Защита на лични данни

  Съгласно Удостоверение № 53774, издадено на 01.10.2009 г. от Комисия за Защита на личните данни, Карио ООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 53774. Личните данни, получени за обработка от потребителите на Карио ООД се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на Карио ООД както и на поправка на тези Лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Карио ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Карио ООД.